CFAEl CFA Fondo és un centre d’ensenyament per a persones adultes
amb l’objectiu d’oferir un servei públic, gratuït i de qualitat

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya generalitat de catalunya
Aula Virtual CFA Fondo Aula Virtual
Materials i Recursos Externs Materials i Recursos Externs
Instagram CFA Fondo
Instagram
VIDEO: 20 anys de GES al CFA Fondo
Instagram

CFACentre de Formació d'Adults Fondo