TIC COMPETIC

DESCRIPCIÓ DE L'ENSENYAMENT El CFA Fondo imparteix cursos anuals d’informàtica en els nivells de COMPETIC Inicial, COMPETIC 1 i COMPETIC 2. Aquests ensenyaments tenen l’objectiu de facilitar, gradualment, el domini de diverses competències digitals. Abans de matricular-se, els alumnes han de fer una prova de nivell.
A QUI VA ADREÇAT? A persones que han cursat el nostre nivell d’informàtica preliminar o que ja tenen uns conceptes bàsics de les tecnologies de la informació i la comunicació.
més informació + Informació
enrere Tornar enrere

CFACentre de Formació d'Adults Fondo